֥⻥礠�尢豭警孥�ࠨ 䨠㭮��誳 ꮬ^�尠

»姤 �略蠫豲ࠪ���尭 �尢豠 (⠯�夥렵 я᩼/td> ᥱ﫠�/b>
»姤 �略蠫豲ࠪ���尭 �尢豠 ⠋孮 Ρ렱�� 300 ��ᮼ/td>
Ĩ࣭誠 ꮬ^�尠 ( ⠱볷ॠﰮ䮫業迠�嬮)
ᥱ﫠�/b>

֥ﮨ�꠨ ����୥ ⨰��/h2>
Ϯ豪 蠳���୥ ⨰��/td> 150 ��Ἧb>

֥���୮⪳ 蠭౲�� �ඨ�豲嬻

ӱ�୮⪠ �ඨ�豲嬻 Windows XP, Windows Vista 350 ��ᮼ/b>
ӱ�୮⪠ �ඨ�豲嬻 Windows 2000, Windows 98 500 ��ᮼ/td>
ӱ�୮⪠ �ඨ�豲嬻 �嬥鱲⠠Linux
600 ��ᮼ/td>

֥��� �岨, internet

ϰपࠢ貮頯఻ cat. 5E, ���砠1 쮩 40 ��ᮼ/b>
Ρ樬 ⨲� cat 5E (砠媲 200 ��ᮼ/td>
͠���ࠤ� 諨 � �岨 (砠1 ϊ) 300 ��ᮼ/td>
Ϯ䪫��孨報岥⮣�譲尠 300 ��ᮼ/td>
͠���ࠬస���觠� 600 ��ᮼ/td>
͠���ࠈ�࠷尥砫뼭�� �岼 200 ��ᮼ/td>
͠���ࠈ�࠷尥砬뼭�頲嫥�(GPRS-�譥) 650 ��ᮼ/td>
͠���ࠈ�࠷尥砄ial-Up 300 ��ᮼ/td>
͠���ࠈ�࠷尥码DSL 450 ��ᮼ/td>
͠���࠲蠤�WI-FI 700 ��ᮼ/td>
Ѯ礠 ﮷�㮠��誠 200 ��ᮼ/td>
Х㨱��ඨ� 䰳㮬 譲尭岭�尢豥 200 ��ᮼ/td>
Ѯ礠 諨 ��ࠫ뼭 �尢尠 1500 ��ᮼ/td>

֥�࡮�� � 䠭輯h2>
ϥ�孮�, �୥ 䠭 � HDD HDD 200 ��ᮼ/td>
Ǡ僧� 譴ඨ蠭ࠪલ 䨱ꠧ࠱ Gb 200 ��ᮼ/td>
Ѯ礠 �৤嫠 楱�ꮣ豪༯td> 300 ��ᮼ/td>
�ನ� �৤嫠 楱�ꮣ豪༯td> 100 ��ᮼ/td>
ϰ�ꠠﮢ尵�蠦屲ꮣ豪༯td> 250 ��ᮼ/td>
Ѯ礠 �豲嬻 �姥�⨰ 䠭 800 ��ᮼ/td>
Ѯ礠 ৠ 䨱꠼/td> 300 ��ᮼ/td>

֥ﰮ�諠겨�屪襠�࡮��

η豲ꠠ�奱��༯td> 350 ��ᮼ/td>
Ӥ૥ �ବᥱ亮孨� 150 ��ᮼ/td>
ϰ�ꠠ�嬯尠���妨젼br /> 100 ��ᮼ/td>
­���孭�� ��ꠠꮬ^�尠, ⥭�諿�⬠砬孠 �尬��� 800 ��ᮼ/td>

֥砬孳, ���୮⪳ 蠤ࢪ� ꮬ﫥겳��赼/h2>
Ǡ쥭ଠ���୮⪠ 젲尨﫠�� 600 ��ᮼ/td>
Ǡ쥭ଠ���୮⪠ ﰮ�山 300 ��ᮼ/td>
Ǡ쥭ଠ���୮⪠ ⨤宪ల� 300 ��ᮼ/td>
Ǡ쥭ଠ���୮⪠ �ನ⭮頯ି�輯td> 300 ��ᮼ/td>
Ǡ쥭ଠ���୮⪠ 楱�ꮣ豪༯td> 300 ��ᮼ/td>
Ǡ쥭ଠ���୮⪠ ᫮ꠠ免୨� 400 ��ᮼ/td>
Ǡ쥭ଠ���୮⪠ �岥⮩ ꠰�� 300 ��ᮼ/td>
Ǡ쥭ଠ���୮⪠ 䰳㨵 ꮬ﫥겳��赼/td> 300 ��ᮼ/td>
Į��ࢪࠪ륪����赠蠯�ବᥱ亮孨� 350 ��ᮼ/td>

֥䰳㨥 ��볣輯h2>
ʮ뼲ඨ� 1200 �./�౼/td>
İ�㨥 �࡮�� 800 �./�౼/td>


* - 䠭 ���୨�堯�失�ࢫ孻 �孻 �ꮠ�堢褻 ��볣, ��� 䰳㨵 ��볣 ���鲥 ﮠ�嫥�.